Privacy Policy

Privacy PolicyPernyataan Privasi


KOMITMEN PRIVASI DALAM TALIAN OLEH MSD KEPADA ANDA

Kami memahami dan menghormati hakikat bahawa privasi penting bagi anda. Kami menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi yang anda berikan dalam talian hanya dengan cara yang kami maklumkan kepada anda. Kami menjaga maklumat peribadi yang anda berikan dalam talian supaya maklumat tersebut tidak digunakan dan didedahkan untuk tujuan lain. Untuk mendapatkan maklumat selanjutnya tentang pernyataan privasi global kami, sila baca di sini.

Merck Sharp & Dohme (Malaysia) Sdn. Bhd. menyediakan sumber dalam talian yang bertujuan menyampaikan maklumat dan perkhidmatan tentang kesihatan, perubatan, dan produk, serta berita korporat dan kewangan dan maklumat tentang pekerjaan. Selain itu, beberapa laman web kami membolehkan pakar kesihatan yang bertauliah menempah produk farmaseutikal dan vaksin, memohon bantuan kewangan, atau menyumbang kepada kajian klinikal.

Menghormati privasi maklumat peribadi tentang diri anda sangat penting bagi kami. Laman web MSD yang memaparkan pernyataan privasi (“Pernyataan”) ini terikat olehnya untuk mengutip, menyimpan, dan menjaga maklumat peribadi diri tentang diri anda menurut Pernyataan ini, serta menurut undang-undang, kaedah, dan peraturan yang dikenakan. Pernyataan ini merangkumi maklumat peribadi (seperti yang ditakrifkan di bawah ini) yang dikutip daripada sumber dalam talian dan komunikasi MSD (seperti laman web, e-mel, dan alat-alat dalam talian yang lain) yang memaparkan pautan kepada Pernyataan ini. Pernyataan ini tidak merangkumi maklumat peribadi yang dikutip daripada sumber dan komunikasi luar talian, kecuali maklumat peribadi tersebut digabungkan dengan maklumat peribadi yang dikutip dalam talian oleh MSD. Pernyataan ini juga tidak merangkumi sumber dalam talian pihak ketiga yang mungkin dipaut daripada laman web MSD, kerana MSD tidak mengawal kandungan atau amalan privasi sumber tersebut.

BAGAIMANAKAH PERNYATAAN PRIVASI INI MENDEFINISIKAN "MAKLUMAT PERIBADI"?

Istilah “maklumat peribadi” yang digunakan dalam Pernyataan ini merangkumi apa-apa maklumat atau himpunan maklumat yang mengenalkan diri seseorang, ataupun yang digunakan oleh atau bagi pihak MSD untuk mengenalkan diri seseorang.

BAGAIMANAKAH MSD MENGUTIP MAKLUMAT PERIBADI DALAM TALIAN?

MSD mengutip maklumat peribadi dalam talian melalui laman web dan sumber-sumber dalam talian yang lain. MSD juga menawarkan sumber dalam talian melalui kerjasama dengan pemberi perkhidmatan dalam talian yang lain, dan MSD mungkin menerima maklumat peribadi tentang pengguna sumber tersebut. Kerjasama dalam talian ini dikawal oleh kontrak yang memerlukan maklumat peribadi dilindungi sewajarnya. Seseorang boleh memasuki berbilang ruangan laman web kami tanpa mendedahkan maklumat peribadi. Ada dua kaedah yang digunakan oleh MSD untuk mengutip maklumat peribadi dalam talian:

(1) Maklumat yang anda berikan

MSD mengutip maklumat peribadi dan data lain yang mungkin anda masukkan ke dalam borang atau ke dalam ruang data di laman web kami. Maklumat tersebut mungkin merangkumi tetapi tidak terbatas kepada maklumat perhubungan (seperti nama, alamat surat-menyurat, alamat e-mel, nombor telefon, ID pengguna dan kata laluan anda), tarikh lahir, kelulusan profesional, hobi dan minat. MSD juga mungkin mengutip maklumat tentang kesihatan anda yang anda berikan apabila anda menjawab soalan dan kaji selidik kami.

(2) Maklumat yang diambil daripada komputer anda atau daripada alat elektronik anda yang lain

Beberapa laman web kami dan sumber-sumber kami yang lain dalam talian menggunakan teknologi penjejak, seperti cookie, untuk menyediakan fungsi tambahan yang membolehkan anda menggunakan sumber-sumber ini dengan lebih berkesan. MSD menggunakan teknologi penjejak dengan cara yang tidak mengenalkan diri anda, contohnya sebagai kaedah yang tepat untuk menjejaki bilangan pengguna atau laman perujuk ke sumber dalam talian kami, ataupun untuk mengingati sama ada anda pernah mengenalkan diri anda sebagai pakar kesihatan ataupun sebagai penduduk negara yang tertentu.

Dalam keadaan yang tertentu, MSD mungkin menggunakan teknologi penjejak yang mengenalkan diri anda tetapi hanya setelah anda memasukkan maklumat peribadi ke dalam borang atau ruang data di laman web kami, atau hanya setelah kami mendaftarkan anda sebagai pengguna sumber kami dalam talian, iaitu dengan memberi anda ID pengguna dan kata laluan berdasarkan maklumat yang dipastikan betul melalui interaksi luar talian yang lain dengan anda. Kami mungkin menggunakan teknologi penjejak untuk mengingati kesukaan dan pilihan anda, contohnya maklumat peribadi yang telah anda masukkan ke dalam ruang data di laman web kami, jawapan yang anda berikan dalam soal selidik kami, atau bahagian laman web kami yang sering anda lawati. Anda boleh membuat pilihan sama ada anda mahu MSD menggunakan teknologi penjejak untuk mengingati anda dan/atau untuk menyampaikan perkhidmatan tambahan yang diperibadikan untuk anda. Jika anda mahu mengehadkan pengutipan data melalui teknologi penjejak, rujuk kepada pilihan yang ada bagi anda seperti yang diterangkan di bawah ini.

APA ITU COOKIE?

Cookie ialah fail kecil data yang dihantar oleh pelayan web ke tempat fail-fail pelayar Internet anda disimpan di dalam cakera keras komputer anda. Cookie membolehkan laman web menyimpan cebisan-cebisan maklumat di dalam komputer anda dan mengambil balik maklumat itu kemudian. MSD menggunakan dua jenis cookie: cookie sesi, iaitu cookie sementara yang dipadamkan daripada ingatan komputer anda apabila anda menutup pelayar Internet atau apabila anda mematikan komputer, dan cookie kekal yang akan terus berada di dalam cakera keras komputer anda sehingga tempoh cookie itu tamat, kecuali anda menghapuskan cookie itu lebih awal.

MENGAPAKAH MSD MENGUTIP, MENGGUNAKAN DAN MENDEDAHKAN MAKLUMAT PERIBADI?

IMSD mengutip maklumat peribadi dalam talian jika perlu untuk membolehkan seseorang melanggan, menyesuaikan, dan memperibadikan sumber dan komunikasi dalam talian MSD yang tertentu. MSD menggunakan maklumat peribadi yang dikutip dalam talian untuk menyediakan produk, perkhidmatan, dan ciri-ciri yang diminta oleh seseorang, misalnya bahan pendidikan dan maklumat yang berkaitan dengan perniagaan farmaseutikal MSD, program e-mel, alat, kuiz, soal selidik, dan kaji selidik. MSD menganalisis maklumat peribadi yang dikutip dalam talian untuk mengenal pasti dan menawarkan perkhidmatan tambahan dan promosi yang kami percaya mungkin akan menarik hati anda. MSD menilai penggunaan sesetengah sumber dan komunikasi menggunakan hanya maklumat yang tidak boleh mengenalkan diri seseorang sahaja. MSD mungkin juga menggunakan maklumat peribadi untuk mengaudit sumber-sumber dalam taliannya dari segi kemasukan yang dibenarkan dan pengawalan keselamatan.

ADAKAH MSD MENYATUKAN MAKLUMAT PERIBADI?

Selaras dengan tujuan yang dinyatakan dan standard yang ditetapkan di dalam Pernyataan ini dan di dalam notis-notis privasi lain yang berkenaan dan yang disediakan, dalam sesetengah keadaan, MSD menyatukan dan menggunakan maklumat peribadi yang diberikan oleh seseorang kepada MSD melalui pelbagai perkhidmatan dan saluran, seperti telefon, kaji selidik, laman web serta sumber dan komunikasi dalam talian yang lain, untuk meningkatkan mutu perkhidmatan yang kami tawarkan.

APAKAH PILIHAN YANG SAYA ADA TENTANG CARA MSD MENGUTIP, MENGGUNAKAN DAN MENDEDAHKAN MAKLUMAT PERIBADI TENTANG DIRI SAYA?

Anda ada tiga kategori pilihan. Ini merangkumi:

(1) Maklumat peribadi tidak akan dikutip

Sanda boleh mengambil pilihan tidak mahu memberikan maklumat peribadi kepada MSD dalam talian dengan cara tidak memasukkan maklumat peribadi ke dalam borang atau ke dalam ruang data di laman web kami, dan tidak menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh sumber dalam talian kami yang diperibadikan. Walau bagaimanapun, sesetengah sumber dalam talian kami hanya disediakan bagi mereka yang memberikan maklumat peribadi atau yang menggunakan perkhidmatan kami yang diperibadikan.

(2) Batasan dan pilihan yang berhubung dengan penggunaan dan pendedahan bagi tujuan lain

Beberapa sumber dalam talian MSD mungkin memohon kebenaran menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi tentang diri anda untuk memasukkan anda ke dalam senarai hubungan kami, dan untuk menentukan dan menawarkan perkhidmatan tambahan dan promosi yang kami percaya mungkin akan menarik hati anda. Anda boleh mengehadkan penggunaan maklumat peribadi mengenai anda dengan menandai atau membuang tanda pada pilihan yang diberikan semasa anda memasukkan maklumat anda.

(3) Batasan dan pilihan penjejakan

Sumber dalam talian MSD yang menggunakan teknologi penjejak, seperti cookie, untuk mengingati kesukaan dan pilihan anda, membolehkan anda memilih sama ada anda mahu MSD menggunakan teknologi tersebut untuk mengingati anda, ataupun untuk menyediakan perkhidmatan tambahan kepada anda, dengan menandai atau membuang tanda pada pilihan yang diberikan semasa pendaftaran, atau semasa anda memasukkan maklumat peribadi ke dalam borang atau ruang data. Sumber dalam talian kami tidak mengehadkan penggunaan teknologi penjejak yang tidak mengenalkan diri anda bagi pengguna individu. Pengguna individu boleh mengawal penggunaan teknologi penjejak yang tertentu, seperti cookie, melalui kebanyakan pelayar Internet. Sesetengah pelayar Internet membolehkan anda mengehadkan atau melumpuhkan penggunaan cookie bagi laman web yang tertentu. Pelayar lain pula membenarkan anda memilih tetapan cookie bagi semua laman web yang anda lawati. Jika anda bimbang tentang penggunaan teknologi cookie, baca bahagian di atas ini tentang “Maklumat yang diambil daripada komputer anda atau daripada alat elektronik anda yang lain” untuk memahami cara MSD menggunakan teknologi penjejak. Jika anda mengehadkan atau melumpuhkan cookie, sesetengah ciri pada laman web kami mungkin tidak berfungsi dengan betul, termasuk kemasukan ke beberapa laman web kami yang memerlukan anda mendaftarkan diri.

SIAPAKAH YANG BOLEH MENDAPATKAN MAKLUMAT PERIBADI TENTANG DIRI SAYA?

Maklumat peribadi tentang diri anda boleh diambil oleh MSD, termasuklah anak syarikat, bahagian dan kumpulan MSD di seluruh dunia, dan oleh individu dan organisasi yang menggunakan maklumat peribadi semata-mata untuk dan atas arahan MSD. Penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi oleh orang dan organisasi luar yang bertindak bagi pihak MSD dikawal oleh kontrak yang mensyaratkan bahawa maklumat peribadi dilindungi dengan baik. Maklumat peribadi tentang diri anda hanya akan digunakan dan didedahkan oleh MSD serta orang dan organisasi yang bekerja bagi pihak MSD, dengan cara yang selaras dengan Pernyataan ini, notis-notis privasi lain yang berkenaan, dan sebagaimana yang dibenarkan atau yang diwajibkan secara nyata oleh undang-undang, kaedah, dan peraturan yang dikenakan.

ADAKAH MSD MENDEDAHKAN MAKLUMAT PERIBADI KEPADA PIHAK KETIGA?

Secara amnya, MSD tidak menjual maklumat peribadi tentang diri anda, tetapi mungkin timbul keadaan MSD mengambil keputusan menyusun semula organisasinya atau melupuskan perniagaannya melalui penjualan, penggabungan atau pengambilalihan atas sebab-sebab perniagaan. Dalam keadaan begini, maklumat peribadi mungkin didedahkan kepada pembeli atau bakal pembeli. MSD akan mendapatkan jaminan bertulis bahawa maklumat peribadi akan dilindungi sewajarnya dalam keadaan begini. Kecuali dibenarkan atau diwajibkan secara nyata oleh undang-undang, atau jika diperuntukkan di dalam Pernyataan ini, maklumat peribadi tentang diri anda tidak akan didedahkan tanpa kebenaran anda.

BAGAIMANAKAH MSD MENGAWAL KESELAMATAN MAKLUMAT PERIBADI?

MSD akan mengambil langkah-langkah yang berpatutan untuk melindungi maklumat peribadi semasa maklumat ini dihantarkan dari komputer anda ke sumber dalam talian dan ke pelayan kami, serta melindungi maklumat peribadi dalam simpanan kami daripada diambil, didedahkan, diubah atau dihapuskan tanpa izin. Menjadi tanggungjawab anda untuk menjaga salinan kata laluan anda dan kod kemasukan ke sumber dalam talian kami.

BAGAIMANAKAH CARA SAYA MENDAPATKAN DAN MEMBETULKAN MAKLUMAT PERIBADI TENTANG DIRI SAYA?

Untuk mendapatkan maklumat peribadi tentang diri anda yang telah dikutip dalam talian, dan untuk menjaga maklumat itu agar tepat, lengkap dan terbaru, anda boleh menghubungi kami melalui alamat e-mel ini atau secara surat-menyurat ke alamat B-22-1 & B-22-2, The Ascent Paradigm, No. 1, Jalan SS7/26A, Kelana Jaya 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. Jika ditawarkan, anda juga boleh mengemaskinikan maklumat peribadi tentang diri anda secara dalam talian dengan mengubah maklumat yang telah anda masukkan ke dalam borang atau ke dalam ruang data di laman web kami. Jika dibenarkan oleh undang-undang, kebolehan anda mendapatkan dan membetulkan maklumat peribadi akan dihadkan jika kemasukan dan pembetulan itu akan: menyekat kebolehan MSD mematuhi kewajipan undang-undang atau etika, menyekat kebolehan MSD menyiasat, membuat atau mempertahankan tuntutan guaman, mengakibatkan pendedahan maklumat peribadi tentang pihak ketiga, mengakibatkan pelanggaran kontrak atau pendedahan rahsia perniagaan atau maklumat perniagaan lain kepunyaan MSD atau pihak ketiga.

APAKAH ALAMAT PERHUBUNGAN MSD UNTUK DIHANTAR SOALAN TENTANG PERNYATAAN PRIVASI?

Jika anda ingin bertanya tentang Pernyataan ini atau tentang amalan pengutipan, penggunaan dan pendedahan maklumat oleh MSD, anda boleh menghubungi kami di alamat yang paling sesuai untuk anda. Anda boleh mendapatkan senarai alamat ini dalam talian. Apabila anda menghubungi kami, nyatakan nama laman web atau sumber dalam talian yang lain, yang telah anda berikan maklumat, serta jenis maklumat yang anda berikan itu. Kami akan mengambil usaha yang berpatutan untuk menjawab dengan secepat mungkin, semua permintaan, pertanyaan atau kemusykilan anda yang mungkin ada mengenai penggunaan maklumat peribadi tentang diri anda. Kecuali diwajibkan oleh undang-undang, MSD tidak berjanji bahawa kami akan memberikan jawapan atau komen mengenai tajuk yang tidak berkaitan dengan Pernyataan ini atau dengan amalan privasi MSD.

BAGAIMANAKAH AKAN SAYA TAHU SAMA ADA MSD TELAH MENGEMASKINIKAN PERNYATAAN PRIVASI INI?

MSD mungkin mengemaskinikan Pernyataan ini dari semasa ke semasa. MSD berhak mengubah, menambah atau membuang bahagian-bahagian Pernyataan privasi ini atas budi bicaranya. Jika kami mengambil keputusan mengubah Pernyataan ini, kami akan menyiarkan perubahan tersebut di laman ini supaya anda akan sentiasa tahu maklumat apa yang kami kutip, cara kami mungkin menggunakan maklumat itu, dan sama ada kami akan mendedahkannya kepada orang lain. Kali terakhir Pernyataan ini dikemaskinikan ialah pada 8 Julai 2015.